Ako často a kedy maľovať.

 

Maľovanie má svoj význam , je to estetický, hygienický a ochranný.

 

Estetický - lepšie sa nám býva v prostredí, ktoré sa nám páči. Má to na nás pozitívny vplyv. Každý má vlastný vkus a záleží len na zákazníkovi ako to bude všetko vypadať .

 

Hygienický - maľovať je dobré aj pre to, aby bolo prostredie čisté a hygienické. V prípade priestorov kde sú kladené veľké nároky na hygienu je dobré maľovať každé 2 roky ( jedálne , závodné kuchyne). Čo sa týka obytných priestorov ( byty a domy ), tak naše odporúčanie je cca raz za 5 rokov.

 

Ochranný - toto sa týka hlavne exteriéru ( strechy, fasády, ploty... ) Náter chráni strechu, omietky či kovovú konštrukciu pred poveternostnými vplyvmi . Cena náteru je oveľa menšia ako oprava poškodenej omietky alebo výmena kovovej konštrukcie, ktorá je už zhrdzavená a neplní svoju funkciu.  Ochranný náter plní svoju funkciu vtedy, keď je súvislí po celej ploche. Pokiaľ na  ploche chýba náter a konštrukcia už začína hrdzavieť tak je čas náter obnoviť .