Vysokotlakové striekanie farby  ( Airless )

Robíme strojom   StMax II 490 Stand

Tento stroj umožňuje nanášanie bežných akrylátových ,syntetických a olejových farieb, lakov, smaltov, moridiel a latexov na steny, konštrukcie, karosérie, drevené predmety a podobne. Práce robíme po celom Slovensku.

                                       

Strop telocvične, pred vysokotlakovým striekaním. Zo stropu, bola oškrabaná stará maľovka a strop bol napenetrovaný hĺbkovým penetrákom.

 

Strop po vysokotlakovom striekaní, samotné striekanie trvalo 2 dni a na prácu bola daná záruka 3 roky .

Striekame priemyselné haly, telocvične, strechy, kovové konštrukcie, atď...  Nakoľko sa farba nanáša pod vysokým tlakom ide o veľmi kvalitnú, čistu a rýchlu robotu.                                                                   kontakt.    tel- 0908 949 784