Nátery a renovácie striech

Kvalitu strešného náteru najviac ovplyvňuje osoba, ktorá náter robí. Pokiaľ investujete do drahej farby a dáte ju do rúk osobe, ktorá nemá potrebné vedomosti, tak Vám hrozí, že bude drasticky znížená životnosť náteru. V praxi sme sa s takto urobenou robotou pár krát stretli ( samozrejme sme ju nerobili mi ) Takýto náter má životnosť cca 2roky. Ľudia potom vinu zvaľujú na farbu a predajcu, ktorý im pri predaji tvrdil, že farba je kvalitná. Pritom sami spravili chybu, keď túto úlohu zverili osobe, ktorá o takejto práci veľa nevie. Pokiaľ chcete aby váš náter bol naozaj kvalitný, zverte túto prácu osobe, ktorá to naozaj vie robiť. Mi kvalitnú prácu robíme vďaka vedomostiam, skúsenostiam a  zručnostiam ktoré sme získali v stavebnom odbore , maliar stavebnej výroby. Tiež pri práci, dodržujeme všetky bezpečnostné opatrenia a pravidelne chodíme na školenia ohľadom bezbečnosti.