Nátery fasád

Túto prácu robíme z rebríkov v prípade potreby z lešenia
 
  Technologický postup
   Olepenie okien a zakrýtie potrebných častí budovy 
   pokiaľ je stena veľmi špinavá, zarastená machom tak sa očistí vapkou.
   nasleduje penetračný náter, ktorý sa zafarbí do odtieňa vrchnej farby.
   po zaschnutí sa urobia dva nátery vrchnou farbou
 
 
   Veľmi ojedinele, ak máte na stenách výraznú farbu, môže sa stať že bude treba urobiť aj 3 náter farbou .
   Cena pri bežne veľkom dome sa pohybuje okolo 1500€ ( práca a materiál spolu). Práca pri priemerne veľkom dome trvá cca týždeň 2 osoby.